Jaroslav Strouhal

Česko

JUDr. Jaroslav Strouhal


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních technologií a projektového řízení
Ministerstvo vnitra ČRCurriculum Vitae

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha Praxe: od 17. února 2014 náměstek ministra vnitra pro ICT 2010–2013 1. náměstek generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 2003–2010 ředitel odboru Realizace majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 2000–2002 Advokátní kancelář Kříž a Bělina Publikační a přednášková činnost: 2009–2010 – vedení dvousemestrálního předmětu Správa veřejného statku, Vysoká škola finanční a správní 8.11.2007 – Privatizace zdravotnických zařízení, magazín Moderní obec 5.4.2007 – Základní změny zákona o veřejných zakázkách, Moderní obec 6.10.2004 - Privatizace zdravotnických zařízení: Jaký je postup?, Moderní obec 10.6.2004 – Odúmrtí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, magazín Veřejná správa

 

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI:
17.2.2014 – do současnosti
Ministerstvo vnitra – náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních
technologií a člen Dozorčí rady České pošty, s.p.
Přímé řízení sekce informačních a komunikačních technologií, koordinace přípravy významných IT
projektů a veřejných zakázek, výkon zřizovatelské funkce vůči organizační složce státu Správě
základních registrů, koordinace zajištění nepřetržitého provozu informačních a komunikačních
systémů a správy sítí, koordinace plnění úkolů souvisejících se zajišťováním provozu centrálních
informačních systémů správních evidencí /evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a
evidence cestovních dokladů/, zajištění koordinace rozvoje a výstavby informačních systémů
Ministerstva vnitra.
13.1.2003 – 17.2.2014
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2010 – 2013 I. náměstek generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Přímé řízení náměstků generálního ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to
náměstka pro právní služby (jednání Úřadu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 201/2002
Sb.) a pro hospodaření s majetkem státu (agenda nakládání s majetkem státu, se kterým hospodaří
Úřad). Zastupování generálního ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Předseda
poradních orgánů generálního ředitele Úřadu – Komise pro nakládání s majetkem, komise pro
pohledávky. Zástupce Úřadu ve Vládní dislokační komisi - poradní orgán vlády pro dislokace státních
institucí.
2003 – 2010 ředitel odboru Realizace majetku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vedení komplexní agendy zadávání veřejných zakázek v rámci Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako celku, oblast dislokací organizačních složek státu v budovách, s nimiž Úřad
hospodaří, v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. Zajišťování realizace majetku státu v souladu se
zákonem č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Zabezpečení veškeré
činnosti související s předkupním právem k pozemkům dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Člen poradního orgánu generálního ředitele Úřadu
Komise pro nakládání s majetkem.
1.2.2000 – 30.6.2002
Advokátní kancelář Kříž a Bělina

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.