Pavel Lipowský

NATO Česko

Ing. Pavel Lipowský


Future Forces Forum Future Forces Individual Systems Congress (FFISC) - International Industry Day 2018 Výstava Future Forces 2018

Sekce vyzbrojování a akvizic, Odbor řízení a podpory; Člen NATO LCG DSS
Ministerstvo obranyCurriculum Vitae

Ing. Pavel Lipowský, od roku 1981 do roku 2014 zastával jako voják z povolání řadu funkcí, mj. pracoval na Hlavním úřadě civilní ochrany ČR, na Ředitelství obranných příprav v rámci sekce obranné politiky a u jednotky CIMIC. V současné době pracuje u sekce vyzbrojování a akvizic MO a zabývá se podporou akvizičního procesu včetně mezinárodní spolupráce (bilaterální jednání, činnost ve výboru LCGDSS). Rovněž se podílí na plnění úkolů v oblasti průzkumu trhu a marketingové podpory akvizic v rezortu Ministerstva obrany.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.