Vladimír Mostýn

Česko

prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn


Future Forces Forum Multi-domain Advanced Robotic Systems (MARS) Conference 2018 Výstava Future Forces 2018

Zástupce vedoucího katedry robotiky, Fakulta strojní
VŠB - Technická univerzita OstravaCurriculum Vitae

Narozen 1955 v Přílepicích, aboslvent fakulty strojní a elektrotechnické VŠB-TU Ostrava. Po absolvování vysoké školy pracoval osm let jako projektant na Hutním projektu Ostrava v oddělení elektro a specializoval se na oblast řízení technologických celků. V roce 1987 nastupuje na strojní fakultu VŠB - Technické univerzity Ostrava nejprve jako samostatný vědecký pracovník a později se stává odborným asistentem na nově vzniklé katedře robototechniky. Ve své současné práci se zaměřuje na oblast mechatroniky, modelování systémů robotů a jejich řízení.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.