Jozef Rychel

Česko

Ing. Jozef Rychel Ph.D., MBA


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Finanční správa AČR - Ředitel
Ministerstvo obrany České republikyCurriculum Vitae

Finanční správa AČR je orgánem náčelníka Generálního štábu AČR k řízení oblasti finančního zabezpečení v rámci jeho působnosti. Náčelník Generálního štábu AČR odpovídá za celkový stav hospodaření s rozpočtovými prostředky ve své podřízenosti v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy a za dodržování stanovených závazných ukazatelů. V čele Finanční správy AČR je ředitel, který je přímo podřízen náčelníkovi Generálního štábu AČR.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.