František Ridzák

Česko

brig.gen. Ing. František Ridzák


Future Forces Forum Future Forces Individual Systems Congress (FFISC) - International Industry Day 2018 Výstava Future Forces 2018

Ředitel - Agentura komunikačních a informačních systémů
Ministerstvo obranyCurriculum Vitae

Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS) je podřízeným vojenským útvarem sekce podpory MO odpovědným za koncepci, výstavbu a rozvoj spojovacího vojska AČR a za rozvoj a provoz komunikačních a informačních systémů (KIS). Zodpovídá za implementaci státní informační politiky v resortu ministerstva obrany. Koordinuje propojení resortních KIS do aliančních KIS a informačních systémů veřejné správy (datové schránky, registry, elektronický podpis, státní pokladna apod.). Řídí a zabezpečuje operační plánování v oblasti KIS včetně způsobů použití KIS v operacích. Řídí a zabezpečuje přípravu a výcvik specialistů KIS a odbornou přípravu štábů v oblasti KIS ve prospěch pozemních a vzdušných sil AČR, metodicky řídí přípravu specialistů KIS u Velitelství výcviku – Vojenské akademie a Univerzity obrany a orgány KIS na jednotlivých stupních velení a řízení. Provádí kontrolní činnost dosahování požadovaných operačních schopností spojovacích jednotek pozemních sil a vzdušných sil AČR. AKIS odpovídá za rozpracování systému velení a řízení v oblasti KIS, za zabezpečení výstavby míst velení AČR pro úkolová uskupení, NRF, Battle Group EU, ARRC, IZS, krizového řízení a aliančních míst velení v oblasti KIS, za zabezpečení národní podpory DCM (Deployable Communication Module), za rozvoj a činnost záložních krizových pracovišť chráněných a za plánování, přípravu a koordinaci cvičení spojovacího vojska AČR. AKIS odpovídá za zpracování podkladů pro operační přípravu státního území v oblasti KIS včetně definování operačních požadavků a opatření v přípravě mobilizačních dodávek v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb. AKIS je provozovatelem neveřejné telekomunikační sítě (v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. a 183/2006 Sb.), stanovených informačních systémů a operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil a vzdušných sil. AKIS je koncepčním orgánem pro správu majetkových uskupení 2.4 KIS a 6.2 a odpovídá za zabezpečení resortu obrany tímto majetkem. Prostřednictvím Centra CIRC je AKIS prvkem kybernetické bezpečnosti resortu MO.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.