Jakub Landovský

Česko

PhDr. Mgr. Jakub Landovský Ph.D.


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie
Ministerstvo obrany České republikyCurriculum Vitae

Životopis Datum narození: 5. září 1976 Místo narození: Praha Profesionální praxe: 2015 – dosud Náměstek ministra – Ministerstvo obrany 2014 Poradce náměstka ministra obrany – Ministerstvo obrany (MO); analýzy legislativních návrhů MO a jednání z pověření náměstka ministra obrany 2014 – 2015 Advokát – AK Landovský; samostatný výkon advokacie po vykonání Advokátní zkoušky 2004 – dosud Přednášející/vědecký pracovník – Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd (FSV); výuka předmětu konflikt a kooperace v mezinárodních povodích a Mezinárodní právo veřejné 2008 – 2013 Advokátní koncipient – AK Marek Legal, poskytování právních služeb pod vedením školitele - advokáta 2007 – 2010 Poradce předsedy zahraničního výboru – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; příprava analýz, podkladových materiálů pro předsedu zahraničního výboru 2007 – 2008 Koordinátor projektu – nadace Forum 2000; koordinace projektu „Voda na Blízkém východě“ příprava konferencí a workshopů v České republice i na Blízkém východě 2006 Konzultant – United Nations Development Program (UNDP); člen vědeckého týmu vytvářející Human Development Report 2006 (HDR2006); autor části HDR pojednávající o flexibilních mezinárodních vodních institucích 2005 – 2006 Vědecký pracovník – Oregon State University, Oregon (OSU), USA; výzkum moderních konfliktů o přírodní zdroje se zaměřením na konfliktní a kooperativní potenciál vodních zdrojů 2004 – 2006 Konzultant – Rozvojové středisko (RS) Ministerstva zahraničních věcí (MZV); spoluautor analýzy variant pro vznik české rozvojové agentury a připomínek k návrhu zákona o vzniku rozvojové agentury 2002 – 2005 Asistent velvyslance se zvláštním posláním – Ministerstvo zahraničních věcí; příprava podkladových materiálů pro vyslance se zvláštním posláním, jehož hlavním agendou byla příprava vstupu balkánských zemí do Evropské unie (EU) 2000 – 2002 Asistent zvláštního zpravodaje pro lidská práva v bývalé Jugoslávii – Ministerstvo zahraničních věcí (MZV); vedení kanceláře, příprava podkladových materiálů a plánování misí na Balkán, komunikace s Vysokým komisařstvím pro lidská práva a spolupráce na každoroční zprávě OSN o dodržování lidských práv (UN Annual Report on Human Rights Vzdělání: 2003 - 2011 Doktorské studium Univerzita Karlova v Praze (UK), Fakulta sociálních věd (FSV), Institut politologických studií (IPS); disertační práce na téma: “Conflict and Cooperation in Transboundary Watersheds”; státní zkouška – titul Philosophiæ doctor (Ph.D.) 2009 Státní rigorózní zkouška – titul doktor filozofie (PhDr.) 1999 – 2007 Magisterské studium, Právnická fakulta UK (PRF) a Západočeská univerzita v Plzni (ZČU); obhájení diplomové práce na téma: „Instrumenty mezinárodní práva pro řešení konfliktů o vodní zdroje“; státní zkouška – titul magistr (Mgr.) 2005 – 2006 Fulbright Visiting Scholar na Oregon State University, USA 2000 – 2003 Magisterské studium UK, FSV, IPS; obhájení diplomové práce na téma:“Současné mezinárodní konflikty o vodní zdroje a přístupy k jejich řešení“; státní zkouška – titul magistr (Mgr.) 1996 - 2000 Bakalářské studium UK, FSV, IPS; obhájení diplomové práce na téma: “Geopolitika vodních zdrojů na Blízkém východě” státní zkouška – titul bakalář (Bc.) Jazyky a další kvalifikační předpoklady: Zbrojní průkaz (kategorie A, B, C, E), řidičský průkaz (kategorie A, B) Angličtina – plynule slovem i písmem; (publikace i přednášková činnost) Profesní organizace: Advokátní komora, Rada pro mezinárodní vztahy Záliby a rodinný stav: ženatý, tři děti, ve volném čase se věnuje silniční cyklistice a basketbalu

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.