Milan Virt

Česko

plk. gšt. Ing. Milan Virt


Future Forces Forum Výstava Future Forces 2018

Posádkové velitelství Praha - Velitel
Ministerstvo obrany - Generální štáb AČRCurriculum Vitae

Posádkové velitelství Praha (PVP) je orgánem pro zabezpečení chodu posádkové služby hlavního města republiky, celoposádkových akcí za účasti vojsk a pro řešení ostatních posádkových záležitostí, včetně jejich návaznosti na občanskou veřejnost. Podílí se na zajištění protokolárních aktivit prezidenta republiky, parlamentu ČR, vlády a ministerstva obrany. Zabezpečuje vybrané úkoly a požadavky MO a NGŠ při prezentaci AČR. Zabezpečuje součinnost mezi vojenskými útvary a zařízeními v posádce Praha. Podílí se na organizaci dislokace útvarů v posádce Praha. Řeší oblast bytové a dislokační politiky v posádce. Na základě rozhodnutí ředitele Kabinetu ministra obrany řeší a provádí přidělování bytů v posádce Praha a přilehlých obcích, které jsou v péči PVP. Bytové otázky v posádce a přilehlých obcích řeší ve spolupráci s obecními úřady. Spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému, Magistrátem hlavního města Prahy a úřady městských částí. Na základě požadavků velení AČR provádí expertní činnost pro NGŠ a velení AČR v oblasti fungování lidských zdrojů, je poradcem v záležitostech souvisejících s problematikou ochrany práv a chráněných zájmů příslušníků AČR. Řídí činnost Čestné stráže AČR a Vojenské hudební služby AČR. Jako útvar nese čestný název "Pražského povstání". PVP také velmi úzce spolupracuje s obdobně zaměřenými jednotkami působícími v zemích středoevropském regionu - Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedná se o každoroční vzájemnou výměnu zkušeností, přátelská setkání příslušníků čestných jednotek jednotlivých zemí, ale také o vzájemné sportovní soupeření. Tato spolupráce vzájemně obohacuje všechny čestné jednotky výše uvedených států.

© 2010 – 2020 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.