Facebook Twitter LinkedIn You TUBE


DRUH AKCE: odborný workshop pro pozvané účastníky

5G workshop
 
 
Partneři workshopu
 
     Corpus Solutions
 
 
Středočeské Inovační Centrum
 
 
 Colsys
 
DATUM KONÁNÍ: začátek prosince 2019, 9:00 - 11:30
MÍSTO: PRAHA, Policejní akademie ČR
JEDNACÍ JAZYK: čeština, angličtina
PROGRAM WORKSHOPU
ON-LINE REGISTRACE ZÁJEMCE
PŘIHLÁŠKA PARTNERSTVÍ
IMPLEMENTACE A ROZVOJ SÍTÍ 5G V ČR (MPO, říjen 2019)
PREZENTACE PRVNÍHO 5G WORKSHOPU
 

Základní informace 

Druhý 5G Workshop organizovaný pro bezpečnostní komunitu navazuje na workshop z 1. 10. 2019, který se věnoval 5G strategiím a koncepcím, a zaměří se na  5G technologie, technické a funkční parametry 5G, praktické zkušenosti, s ohledem na kybernetickou bezpečnost.  

Předpokladem úspěšné realizace sítí 5G je existence vysokokapacitního připojení základnových stanic (tzv. mobilní backhaul). Výzkum v oblasti 5G ukazuje, že vzhledem k nárokům na tato připojení, je nezbytné je realizovat převážně přenosovými systémy využívajícími jako přenosového média optická vlákna. Předpokládá se tedy optické připojení od nejnižší až do nejvyšší síťové úrovně kapacitně dimenzované i s výhledem na další rozvoj.

Doporučení ITU uvádí pro mobilní sítě 5G následující základní parametry:

Evropská komise vydala Doporučení 2019/534 „Kybernetická bezpečnost sítí 5G“, které se zabývá kybernetickými bezpečnostními riziky v sítích 5G a za tímto účelem stanoví pokyny, které se týkají vhodných opatření v oblasti analýzy a zvládání rizik na vnitrostátní úrovni, vypracování koordinovaného evropského posuzování rizik a zavedení procesu pro vytvoření společné „sady nástrojů“ obsahující osvědčená opatření k řízení rizik. 

Mj. citováno z materiálu "Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice - Cesta k digitální ekonomice"

 

 
 
 Mediální partneři
 
Cyber Defense Magazine
 
GeoConnection
 
 Security magazín
 
CopyBOOK
 
Cyber Security Review
 
IT Point
 
IT BIZ
 
robime.it
 
Security World
 
Computer World
 
CFO World
 
CIO Business World
 
DSM
 
SystemOnLine
 
Linuxexpres
 
 Control Engineering
 
Konference bude součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti
 
 
 
 

Workshop se zaměří na následující témata:

 

Workshop je pořádán pod záštitou:

 AFCEA České vysoké učení technické v Praze Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Policejní akademie České republiky v Praze 

a za účasti:

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky     Český telekomunikační úřad 

Odborní garanti programu workshopu:

Výkonný odborný garant:  

                                               AFCEA

                      Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

          Armed Forces Communications and Electronics Association 

                                                (AFCEA)    

Garanti témat workshopu:          

České vysoké učení technické v Praze    AFCEA               

Auditorium workshopu:

Workshop je zaměřen především na bezpečnostní a ICT komunitu kritické infrastruktury, na veřejný sektor, ozbrojené a bezpečnostní složky, akademickou obec a soukromý sektor spolupracující na projektech ochrany kritické informační infrastruktury, se zvláštním zřetelem na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Na workshop budou přizváni i subjekty se zájmem o implementaci 5G technologií, mimo jiné zástupci měst a obcí nebo průmyslových podniků.

Program workshopu - připravujeme

Kontakty pro partnery, řečníky a účastníky

 

© 2010 – 2018 Future Forces FORUM Prague, Všechna práva vyhrazena.