Petr Dolejší

Czech Republic

Mr. Petr Dolejší


Future Forces Forum Future of Cyber Conference - Live Hacking Zone 2018 Future of Cyber Conference 2018 - SMART CYBER DEFENCE Workshops BIOMETRICS CONFERENCE Future Forces Exhibition 2018

Senior Business Consultant
SEFIRA Ltd.


Presentation

Elektronický podpis a biometrie

Dynamické biometrické podpisy nejsou na českém trhu žádnou novinkou a v praxi jsou používány stále větším množstvím firem. Jeho podstata spočívá v tom, že při vlastnoručním podepisování se snímá nejen grafická podoba podpisu, ale také způsob jeho vytváření. Sleduje se zejména tlak a rychlost jeho provedení, tedy údaje charakteristické pro danou osobu. Díky tomu je daleko jednodušší ověřit pravost podpisu. Výsledná datová struktura elektronického podpisu je pak bezpečným a šifrovaným způsobem spojena s elektronickým dokumentem.

Biometrický podpis sám o sobě však nezajišťuje integritu podepsaného dokumentu a nezachycuje ani okamžik jeho vzniku. Pro vytvoření důvěryhodného elektronického dokumentu je proto ideální tuto technologii kombinovat s prvky digitální důvěry založené na PKI jako je elektronická pečeť a časové razítko.


Curriculum Vitae

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. All rights reserved.