Dušan Navrátil

Česko

Ing. Dušan Navrátil


Future Forces Forum Future of Cyber konference - Live Hacking Zóna 2018 Future of Cyber konference 2018 - SMART CYBER DEFENCE Workshops KONFERENCE BIOMETRIE Výstava Future Forces 2018

Ředitel
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost


Přednáška

Opening speech


Curriculum Vitae

Osobní údaje: narozen 1955 trvale bytem Brno, přechodně v Praze, ženatý Vzdělání: 1970 – 1974 – gymnázium v Brně 1974 – 1979 – Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Další vzdělání: 1984 – 1986 – postgraduální studium VUT Brno, numerické metody v inženýrské praxi 1987 – 1989 – postgraduální studium VUT Brno, automatizované systémy řízení technologických procesů 1997 – 1998 – Vojenská akademie v Brně, kurz bezpečnostní politiky průběžná odborná rezortní vzdělání Zvláštní oprávnění: držitel osvědčení pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení "Přísně tajné" Jazykové schopnosti: angličtina, ruština Dosavadní praxe: po ukončení základní vojenské služby v roce 1980 působil jako výzkumný pracovník v Projektovém a vývojovém ústavu cihlářské výroby a keramické prefabrikace. Od roku 1991 se zapojil do veřejného života a jako dosavadní nestraník vstoupil do ODA. V letech 1992 – 1993 působil jako vedoucí pracovník ve Správě veřejného majetku města Brna, od roku 1993 se věnoval soukromému podnikání. V roce 1996 soukromé podnikání ukončil, neboť byl za ODA zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; zde pracoval jako člen výboru pro obranu a bezpečnost a dále pracoval jako předseda komise pro kontrolu Vojenského obranného zpravodajství; mj. se podílel na vzniku zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Po uplynutí doby poslaneckého mandátu ukončil své členství v politické straně a v letech 1998 – 1999 zastával na nově vzniklém Národním bezpečnostním úřadu funkci náměstka ředitele pro ekonomiku. Od roku 1999 působil v Bezpečnostní informační službě ve funkci náměstka ředitele pro analytiku. Ředitelem Národního bezpečnostního úřadu byl jmenován dne 28. 9. 2006. Koníčky: historie, kultura Doplňující údaje: není členem žádné politické strany, ani církve nebo nadace či občanského sdružení.

© 2010 – 2021 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.