Zdeněk Lokaj

Česko

Doc. ing. Zdeněk Lokaj Ph.D.


Future Forces Forum KONFERENCE BIOMETRIE Výstava Future Forces 2018

Fakulta dopravní
ČVUT v PrazeCurriculum Vitae

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D. je expertem na dopravní telematiku, kooperativní systémy v silniční dopravě a bezpečnost na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde pravidelně přednáší a vede výzkumné projekty. Kariéru začínal ve společnosti Accenture, kde se zaměřoval na informační systémy pro oblast dopravních systémů. Následně pracoval pro společnost Microsoft, kde měl na starosti dodávku služeb zákazníkům v oblasti výroby a energetiky. V roce 2009 se vrátil do akademické sféry a vede výzkumné a vývojové projekty v oboru dopravní telematiky, elektronické identifikace a dopravních systémů v silniční dopravě, zejména kooperativních systémů a bezpečnosti. Je soudním znalcem v oborech kybernetika, spoje a doprava.

© 2010 – 2022 FUTURE FORCES FORUM. Všechna práva vyhrazena.